Welkom op de homepage van Sensami, het nationale informatica en informatiekunde congres van 2007. Dit congres wordt georganiseerd voor studenten en andere geïnteresseerden uit het hele land. In 2005 was het Digitainment congres een groot succes en dat is reden genoeg om een volgend congres te organiseren:

Sensami

Het thema van het symposium van dit jaar is Ambient Intelligence en het symposium zal op 13 juni 2007 plaatsvinden in congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. De studentenprijs is € 15.

Buitenkant Orpheus

Het programma van het symposium is bijna compleet en een bezoek aan het symposium staat garant voor een aantal interessante lezingen en, als je snel genoeg bent, een leuke workshop. De lunch en het diner worden geheel verzorgd.

Het laastste nieuws omtrent de organisatie van het symposium is te vinden op de nieuws pagina.

Inschrijven

Tot aan 12 juni om 12 uur 's middags (een dag voor het symposium) is de voorinschrijving mogelijk. Voorinschrijving geeft garantie dat je met de bus mee kan, en scheelt € 2,50. Als je je nu inschrijft krijg je je kaartje op het symposium.

De bezoekers die zich niet hebben ingeschreven mogen ook mee met bus, mits daar plaats voor is. Ze krijgen op het symposium de gelegenheid zich in te schrijven.

Welcome at the homepage of Sensami, the information and computer science symposium of 2007, specifically organized for students and other people who are interested. In 2005 the Digitainment symposium was a big hit, so that's reason enough to organize another symposium:

Sensami

The subject of this year's symposium is Ambient Intelligence and the symposium will take place June 13th 2007 at congres centre Orpheus in Apeldoorn. A student-tickit costs € 15.

Outside Orpheus

The day schedule of the 13th of June is almost complete and a visit to the symposium guarantees a number of interesting lectures and maybe, if you are fast enough with the subscription, a nice workshop. The lunch and diner are taken care of.

The latest news about organisation of the symposium can be found on the news page.

Registration

Pre-registration will be possible up untill the 12th of June at noon. Pre-registering will ensure a place in the bus and is € 2,50 cheaper. If you register now, you'll get your ticket at the symposium.

Visitors who haven't registered are also welcome on the bus, assuming there's still room. They'll get the oppurtinity to register at the symposium.