Het Sensami symposium wordt gehouden in Orpheus, schouwburg en congrescentrum te Apeldoorn. De toegang tot het Orpheus gebouw gaat via de oostelijke entree alwaar de toegangskaarten worden gecontroleerd.

Centrale hal

Na aankomst is er thee en koffie aanwezig in de centrale hal. Hier wordt iedereen verzameld en om 11:30 begint de eerste plenaire lezing in de Rabobank zaal. Na deze plenaire lezing wordt iedereen verwacht bij de eerste ronde facultatieve lezingen. Tussen alle lezingen in heeft u als bezoeker de tijd om even bij te komen in de centrale hal, waar vrijwel elke keer verfrissingen aanwezig zullen zijn.

Buitenkant Orpheus

Na de eerste facultatieve lezing is er een lunch in de centrale hal en na de laatste facultatieve lezing is er een diner, wederom in de centrale hal. De afsluitende lezing zal net als de openingslezing plaatsvinden in de Rabobankzaal en na deze lezing is er een gezellige afsluitende borrel in de centrale hal.

The Sensami symposium will be held in the Orpheus theatre and congrescentre in Apeldoorn. The entrance we will use for the sumposium is the east entrance. The tickets will be checked there.

Central hall

After arrival tea and coffe is available in the central hall. All guests will be brought together in the central hall and at 11:30 the first plenary session will be held in the Rabobank auditorium. After this plenary session everyone is expected to go to their first elective session. Between all sessions the visitors are able to catch one's breath at the central hall, in which refreshments will be offered most of the time.

Orpheus from the outside

After the first elective session lunch will be served in the central hall and after the last elective session diner will be served in the central hall as well. The last session is a plenary session again and when this is finished, the informal reception will be held in the central hall again.